PROCÉS D'ESCOLARITZACIÓ 2017-2018

PROCÉS D’ESCOLARITZACIÓ 2017-18

Clicau damunt l’enllaç de la web d'escolartizació per obtenir tota la informació sobre les diferents fases del procès i/o damunt el fulleto informatiu per descarregar la informació:  

    http://escolaritzacio.caib.es/escolarizacion.caib.es

      FULLETO INFORMATIU DEL PROCÉS


CALENDARI DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ D'INFANTIL I PRIMÀRIA:

1- Presentació de sol·licituds: del 2/05/2017 al 12/05/2017 (Maig)

Us podeu descarrregar el formulari cliclant en el document, heu d'escollir si el voleu fer en castellà o en català.

     FORMULARI SOL·LICITUD 17-18 (català)

      FORMULARI SOL·LICITUD 17-18 (castellà)

 

ATENCIÓ: Us aconsellem que si voleu baixar i emplenar la sol·licitud de matrícula i dur-ho fet a l’escola, ho faceu seguint aquestes indicacions:

 1. Empleneu tota la pàgina 1 que són les dades principals (nom, domicili...)

 2. Signeu les dues pàgines tant la 1 com la 2  (pare/mare, tutor/a legal de l’infant, han de signar las dos persones responsables del fillet/a, molt   important)

 3. I,a l’escola el dia que vingeu, empleneu la pàgina 2 en la que es detallen els motius que us poden donar punts a l’hora de baremar la vostra  situació   individualment.

També podeu consultar tota la documetació que heu de dur obligatoriament per formalitzar la preinscripció i d'altres documents per obtenir puntuació en el cas de fer baremació.

(clicau damunt els següent  document)  

           DOCUMENTS A PRESENTAR

1- Presentació de sol·licituds: del 2/05/2017 al 12/05/2017 (Maig)  FET

2- Llistes provisionals d'admesos: 9/06/17 (Juny)

3- Presentació de reclamacions:  9/06/17 al 13/6/17 (Juny)

4- Resolució de reclamacions: 14/06/2017 (Juny)

5- Llistes definitives: 16/06/2017 (Juny)

6- Matriculació Infantil i Primària: del 22/06/2017 al 27/06/2017 (Juny)

IMPORTANT: 

-Les llistes provisionals i definitives estaran penjades a les vidrieres del centre, no es penjaran per internet

-Abans de venir per les preinscripcions o matrícules consulteu l'horari que tenim a secretaria d'anteció per a famílies.


HORARI D'ATENCIÓ A FAMÍLIES DE SECRETARIA

 

HORARI SECRETARIA PER MATRÍCULES

 

MATINS

CAPVESPRES

DIJOUS 22 DE JUNY

   

16 a 18 h

DIVENDRES 23 JUNY

9 a 11.30 h

   

DILLUNS 26 JUNY

12.30 a 14.30 h

   

DIMARTS 27 JUNY

8.30 a 9.30 h

12.30 a 13.30h

 

 

 

 Altres