DOCUMENTS DE CENTRE

A la secretaria del centre trobareu els següents documents, que són públics, per si els voleu consultar, només ens ho heu de demanar:

Com a novetat si clicau damunt dels documents que estan de colors podreu descarregar i consultar-los.

 

-       Projecte de Direcció 2016-2020

 

-     Projecte Lingüísitic

 

-       PGA del curs vigent

-       Memòria del curs vigent

-       Pla d’Acció Tutorial

-       Pla de Convivència

-       Pla Lector

-       Pla d’Autoprotecció

Altres