COM FEIM FEINA

El nostre centre segueix la filosofia del treball sense llibres. La feina dels diferents grups-classe, sempre tenint com a marc de referència el currículum de cada etapa i els objectius establerts, parteix de diferents àmbits:

-    - Situacions d’aula: a les classes per una banda es donen moltes situacions durant el dia a dia, i per altre banda els/les alumnes expliquen moltes   vivències; les quals es poden aprofitar per iniciar una situació d’aprenentatge.

-   - Projectes de treball: a partir de temes que despertin la curiositat dels fiets/es, es pot iniciar un projecte en el qual els infants son els principals protagonistes: pensar què saben, què volen saber, investigar per esbrinar-ho, compartir informació entre els companys, raonar les explicacions...

-   - Festes:les festes son un punt clau per a l’aprenentatge ja que és una experiència motivadora i vivencial per els/les alumnes i per tant, les aprofitam per treballar tot allò relacionat amb la festa en concret. A més, això ajuda a conèixer i mantenir la cultura popular.

-   - Comissions: a la nostra escola hi ha formades diverses Comissions (formades generalment per un/a coordinador/a i un/a mestre/a de cada cicle) a partir de les quals es treballen diferents temes a nivell de centre i això es transforma en unes tasques concretes dins de cada aula. A continuació us expliquem quines Comissions existeixen al centre.

 

CONSELL D’ALUMNES

Es tracta d’una estructura participativa dels infants de la nostra escola per tal de fer arribar les seves opinions en el marc de l’escola i les entitats locals. La temàtica aborada es treballa durant dos cursos, el primer es dedica a analitzar la problmàtica plantejada i l'altre a fer propostes de millora. En el cas d'educació infantil hi participa el nivell de P5 fent un treball previ sobre com funciona un poble i es va de públic a les exposicions orals, com a primera aproximació al tema.

Per veure les activitats dutes a terme consulteu el blog de la Comissió.

COMISSIÓ D’AMBIENTALITZACIÓ

Té com a objectiu promoure entre la Comunitat Educativa hàbits i actituds respectuosos amb el medi ambient, així com dinamitzar la participació del centre en programes mediambientals.

Per veure les activitats dutes a terme consulteu el blog de la Comissió.

COMISSIÓ DE SOLIDARITAT

És l’encarregada de dinamitzar les activitats que genera el projecte d’agermanament amb l’escola Emma Lídia Sánchez Díaz (de San Lucas a Nicaragua), així com d’organitzar campanyes solidàries i en general, de promoure l’educació per al desenvolupament.

Per veure les activitats dutes a terme consulteu el blog de la Comissió.

COMISSIÓ DE TIC

S’encarrega d’organitzar, gestionar i mantenir els recursos informàtics del centre així com del procés d’integració de les TIC en el Projecte Educatiu del nostre centre. Així com també és l’encarregada de dinamitzar la web de l’escola i assessorar els diferents blogs.

COMISSIÓ DE PREMSA

És la que elabora el full informatiu trimestral del centre (que podeu consultar on-line a la web) en la qual hi participa l’alumnat, així com també és la que organitza les col·laboracions amb la revista local i/o altres publicacions.

COMISSIÓ DE BIBLIOTECA

Té com a funció gestionar la Biblioteca de Centre, així com promocionar el seu ús a partir de diferents activitats i motivar el foment de la lectura entre l’alumnat del centre.

Per veure les activitats dutes a terme consulteu el blog de la Comissió.

COMISSIÓ D’HORT

La seva finalitat és la de gestionar l’ús de l’hort així com també integrar aquestes activitats dins del currículum.

Per veure les activitats dutes a terme consulteu el blog de la Comissió.

 

 

 

Altres